×
Cynlluniwch eich llwybr Teithio Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Archwilio Cyfleoedd Blogiau Cysylltwch a Ni Amdanon Ni Creu Cyfle Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd Cyllid Chael eich dweud

Creu Cyfle

Yma ar ‘Beth Sy’n Nesaf? Caerdydd ein nod yw grymuso pobl ifanc i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch eu camau nesaf drwy ddarparu darpariaeth a chyfleoedd ôl-16 lleol, gweladwy a thryloyw ochr yn ochr â mynediad at wybodaeth marchnad lafur ranbarthol ddibynadwy i gefnogi pobl ifanc i drosglwyddo i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant sy'n cyd-fynd â'u dyheadau a lle bydd y swyddi yng Nghaerdydd.

Os ydych chi’n gyflogwr/sefydliad sy’n gallu cynnig cyfleoedd i bobl ifanc 16-24 oed, ‘Beth Sy’ Nesaf? Caerdydd’ yw’r lle i wneud hynny, a’r peth gorau yw ei fod am ddim!

Mae ein nodwedd ‘Archwilio’ yn hyrwyddo cyfleoedd yn y meysydd canlynol:

Os hoffech ychwanegu cyfle at unrhyw un o’r tudalennau uchod yn ein nodwedd ‘Archwilio’, anfonwch y wybodaeth ganlynol at ein swyddog ôl-16 darren.phillips@cardiff.gov.uk

Testun yr e-bost: CYFLE WNC – (enw’r sefydliad)