×
Cynlluniwch eich llwybr Teithio Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Archwilio Cyfleoedd Blogiau Cysylltwch a Ni Amdanon Ni Creu Cyfle Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd Cyllid Chael eich dweud

Os ydych rhwng 16 a 24 oed, gallwn eich helpu i ddewis eich camau nesaf. Porwch trwy ystod eang o gyfleoedd gan ddefnyddio ein nodwedd Archwilio isod, neu cynlluniwch eich Llwybr gyrfa i mewn i ddewis o swyddi sector twf cyffrous yng Nghaerdydd.


Cyfleoedd Diweddaraf

Darganfod Mwy

Cyrsiau Sgiliau Byw'n Annibynnol CAVC

Dod yn Hyfforddai V21

Cyflogaeth â Chymorth Elît

WorkFit – Cymdeithas Syndrom Down

Archwilio Cyfleoedd

Cynlluniwch Eich Llwybr

Beth Nesaf?

Beth Nesaf? P'un a ydych am barhau ag addysg, gwneud rhywfaint o hyfforddiant, gwirfoddoli, dod o hyd i brentisiaethau neu neidio'n syth i mewn i swydd - mae gennym lawer o opsiynau gwahanol a channoedd o gyfleoedd yn aros, dim ond i chi! Mae cyfleoedd newydd yn cael eu hychwanegu bob wythnos!

Adnoddau Defnyddiol

Cyllid

Chael Eich Dweud

Teithio

Cardiff Blogs

Creu Cryfle

Beth Nesaf?

Os oes gennych chi gyfle addysg, cyflogaeth, hyfforddiant neu wirfoddoli i bobl ifanc 16-24 oed yng Nghaerdydd, gallwch eu hychwanegu at 'Beth Sy'n Nesaf?' defnyddio'r nodwedd creu cyfle. Os hoffech drafod eich cyfle yn fwy manwl, cysylltwch â Swyddog Ôl-16 Addewid Caerdydd
darren.phillips@caerdydd.gov.uk.