×
Cynlluniwch eich llwybr Teithio Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Archwilio Cyfleoedd Blogiau Cysylltwch a Ni Amdanon Ni Creu Cyfle Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd Cyllid Chael eich dweud

Mynd i chweched

Meddwl am barhau yn y 6ed dosbarth? Cliciwch yma i gael golwg ar y chweched dosbarth yng Nghaerdydd a'r mathau o gymwysterau sydd ar gael iddynt.

Ymwelwch

Mynd i Coleg

Angen help i ddewis coleg? Cliciwch yma i edrych ar y colegau yng Nghaerdydd a'r mathau o gyrsiau a chymwysterau maen nhw'n eu cynnig. Angen help i ddewis coleg? Cliciwch yma i edrych ar y colegau yng Nghaerdydd a'r mathau o gyrsiau a chymwysterau maen nh.

Ymwelwch

Mynd i ysgol uwchradd

Angen help i ddewis Prifysgol? Mae gan Gaerdydd lawer o brifysgolion a chyrsiau i ddewis ohonynt. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael ac i ddod o hyd i adnoddau ar gyfer paratoi i ddechrau addysg uwch.

Ymwelwch

Cyfleoedd i Raddedigion

Newydd orffen yn y brifysgol ac yn edrych am eich rôl raddedig gyntaf? Cliciwch yma i bori drwy'r amrywiaeth o rolau a rhaglenni sydd ar gael yng Nghaerdydd.

Ymwelwch

Paratoi ar Gyfer Gwaith

Ddim yn teimlo'n barod i ddechrau gweithio? Cliciwch yma i ddod o hyd i gyngor gyrfa a gwasanaethau a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth.

Ymwelwch

Twf Swyddi Cymru+

16-18 oed? Angen help i ennill sgiliau a chymwysterau newydd cyn mynd ymlaen i ddysgu pellach neu gyflogaeth? Cliciwch yma i gael golwg ar y rhaglenni Hyfforddeiaethau a Thwf Swyddi Cymru+ sydd ar gael yng Nghaerdydd.

Ymwelwch

Profiad Gwaith

Cliciwch yma i weld yr amrywiaeth o gyfleoedd profiad gwaith personol a rhithwir yn ardal Caerdydd.

Ymwelwch

Bod yn Wirfoddolwr

Gwybodaeth am wirfoddoli. Cyfleoedd gwirfoddoli lleol.

Ymwelwch

Interniaeth

Mae interniaeth yn brofiad gwaith tymor byr, sy'n cael ei dalu weithiau, yn cael ei gynnig gan gwmnïau a sefydliadau eraill ac mae'n ffordd wych i fyfyrwyr gael rhywfaint o brofiad lefel mynediad mewn diwydiant neu faes penodol.

Ymwelwch

Cael swydd

Barod i neidio'n syth i fyd gwaith? Cliciwch yma am help i ddod o hyd i swydd, prentisiaeth neu brentisiaeth gradd yng Nghaerdydd.

Ymwelwch

Prentisiaeth

Ydych chi eisiau ennill arian wrth ddysgu? Cliciwch yma i archwilio cyfleoedd prentisiaeth yng Nghaerdydd.

Ymwelwch

Prentisiaethau Gradd

Mynnwch flas o'r byd gwaith wrth astudio ar gyfer eich gradd. Ennill a dysgu gyda phrentisiaethau gradd yng Nghaerdydd.

Ymwelwch

Dechrau Busnes

Barod i lansio syniad busnes? Cliciwch yma i weld pa gefnogaeth a chyfleoedd sydd ar gael i entrepreneuriaid ifanc yng Nghaerdydd.

Ymwelwch

Cael eich Ysbrydoli

Dal ddim yn siŵr Beth Sydd Nesaf? Chwilio am ysbrydoliaeth? Cliciwch Yma i archwilio cyfleoedd lleol eraill i bobl ifanc gymryd rhan ynddynt.

Ymwelwch

Darpariaeth a chyfleoedd anghenion dysgu ychwanegol

Yn barod i gymryd eich camau nesaf ond yn ansicr beth sydd ar gael i chi? Cliciwch yma i ddarganfod pa ddarpariaeth a chyfleoedd y gallwch fanteisio arnyn nhw os oes gennych anghenion dysgu ychwanegol

Ymwelwch

Angen help i gael mynediad at gyfleoedd

  • Teithio
  • Cyllid
  • Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith
  • Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd